1 2 3 4

34 Niedziela Zwykła - 23.11.2014

1.     W liturgii tego tygodnia wspominamy w poniedziałek św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

2.     W następna niedzielę rozpoczynamy Adwent. Na Mszy św. poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które proszę aby zabrać do swego domu.

3.     W następną niedzielę – 30 listopada po Mszy św. o godz. 1130 w Niegosławiu spotkanie Rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

4.     Dzisiejsza składka wg rozporządzenia ks. bpa na diecezjalne na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz zbiórka do puszki naodbudowę po pożarze Katedry w Sosnowcu.

5.     Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. Na następna niedzielę proszę panie z Niegosławia z domów nr 9 i 10 tj. panie: Iwonę i Paulinę Przybył oraz Magdalenę Jankowską.

6.     Wszystkim naszym parafianom, przybyłym do nas gościom życzę z Bogiem przeżytej niedzieli, Jego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień. Proszę pozdrowić chorych i starszych, którzy nie mogą z nami tutaj dziś się modlić. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.

 Szczęść Boże!

 

 

Informujemy, że w grudniu rusza nowy Program Pomocy Żywnościowej (FEAD 2014 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym).
PZC-ty chcące uczestniczyć w Programie proszone są o wystąpienie z wnioskiem do Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (niestety nie może to być Proboszcz jak w przyp. progr. PEAD - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) o sporządzenie list podopiecznych którym będzie przysługiwała pomoc z tego Programu.

PZC mogą same sporządzić listy i przekazać do OPS do zatwierdzenia.

Tylko dla podopiecznych z list podpisanych przez OPS będzie można wydawać żywność z nowego Programu.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej które znajdują się na ich stronie - jeżeli OPS-y nie chcą potwierdzać list Waszych beneficjentów to należy im przekazać wypełniony załącznik i tylko ten dokument należy stosować w celu zakwalifikowania do pomocy.
Załącznik musi być potwierdzony przez OPS.

Wysokość kryteriów dochodowych kwalifikujących do uczestnictwa w programie FEAD: w programie tym obowiązują identyczne kryteria jak w programie PEAD 2013 - czyli 684zł netto na członka rodziny i 813zł netto w przypadku osoby samotnej (tj.150% wysokości ustawowej stosowanej przez OPS).

Zainteresowani będą mogli stosowne oświadczenia wypełnić we wtorek od godz. 15.00.

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Login Form

Friday the 28th. | Copyright Parafia Niegosław | Start